Hukuki danışmanlık hizmeti, ofiste, telefonda veya e-posta üzerinden avukata danışma, soru sorma ve hukuki bilgi ve tavsiye alma hizmetidir. Avukata danışma, soru ve cevap şeklinde olabileceği gibi hukuki bir belgenin örneğin bir sözleşmenin, ihtarnamenin veya mahkeme kararının incelenerek yorumlanması hizmetini de kapsamaktadır. Ayrıca bir soruşturma veya dava dosyasının incelenmesi ve hukuki açıdan analiz edilmesi de hukuki danışmanlık kategorisine giren bir hukuki hizmettir.