Soru Cevap Portalı

  • Zamanaşımı Süreleri...

    Bono dolayısıyla ortaya çıkan talep haklarına ilişkin zamanaşımı süreleri nelerdir?


    • Bonoda zamanaşımına dair özel hükümler yoktur.Ancak TTK m.661´de poliçe düzenlenen süreler aynen uygulanır.Şöyle ki: a ) Bonoda keşideciye karşı, hak sahipleri tarafından açılacak bütün davalar ve icra takipleri vadenin geldiği tarihten itibaren ÜÇ YIL geçmekle zamanaşımına uğrar.Aval verenler için de kural aynıdır. b ) Bonoda hamilin, cirantalara karşı açacağı bütün davalar ve yapacağı icra takipleri BİR YIL geçmekle zamanaşımına uğrar. c ) Bonoda bir cirantanın, diğer cirantalara açacağı bütün davalar ve yapacağı icra takipleri ALTI AY geçmekle zamanaşımına uğrar.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.