Soru Cevap Portalı

  • Tahliye Taahhüdü

    25 şubat 97 de tahliye taadünü boş olarak imzalamış kontratı 01 mart 1997 de yapmış idim 98 99 00 da kontrat olmadan oturdum şimdi ev sahibim bu taadü kağıdı ile tehdit ediyor... bu imzaladığım kağıdın geçerliliği var mıdır?


    • 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun kapsamına giren bir sözleşme yapmışsınız. Kontratınız 01Mart 1997de yapılmış ve 1998 de yenilenmediği için aynı şartlarla 1 yıl uzamış. 6570 sayılı kanunun 11. maddesi şu kuralı getirmektedir. - Kiracı kira müddetinin bitmesinden en az 15 gün evvel mecburu tahliye edeceğini yazı ile bildirmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 yıl uzatılmış sayılır. - Kiralayan uzatmadığını bildiremez, ancak belirli tahliye sebepleri varsa bunlara dayanabilir. - Kiracı; kira sözleşmesi devam ederken kiralayana herhangi bir tarih için yazılı tahliye taahhüdü vermiş olabilir. Yazılı tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesinin yapıldığı sırada kiracıdan alınmış ise, o sırada kiracı zayıf durumda olduğu için, bu tahliye taahhüdünü vermediği takdirde sözleşmenin yapılmayacağı ´tehdidi´ altında bulunduğu için, Yargıtay İçtihadı ile bu gibi tahliye taahhütleri geçersiz sayılır.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.