Soru Cevap Portalı

  • Senet Hakkında

    Çalıştığım şirkete iş akdi sözleşmesi adı altında bir form düzenlemişler. Bu formun üzerinde, kullandığım araca alkollü bindiğim veya zarar verdiğim hallerde, formun altında tamamen boş pullu olarak bulunan senedi bana ve arkadaşlarıma imzalatıldı. (Herkese ayrı ayrı) Sözleşmenin alt kışmı kesildiği taktirde ortaya tamamen imzalanmış boş senet çıkacağı için bu durumdan korkuyoruz. Bizi bu konuda aydınlatmanızı rica ederiz.


    • İş sözleşmesinin niteliği Borçlar Kanunumuzda düzenlenmiştir. Bk:m. 313. /1;Bireysel İş Sözleşmesini, ´hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taahhüt eder.´ İş Sözleşmeleri özel hukuk sözleşmeleridir, taraflar içeriğini serbestçe belirleyebilir. Diğer özel hukuk sözleşmelerinde olduğu gibi bir takım sınırlamalar vardır . İŞ SÖZLESMESİ görüşmelerinin yapılışı sırasında yanlar, kusurlu davranmamakla, yani karşı yana esası olmayan bir güven vermekten kaçınmakla ve onu zarardan uzak tutmakla yükümlüdür. Bunun içinde görüşmeler sırasında yanlış bilgi verilmemeli ve yanların şahsı ile malını zarardan koruyucu önlemler alınmalıdır. Size imzalatılan sözleşme hukuka uygun bir sözleşmedir. İşin özenle yapılması işçinin yükümlülükleri arasındadır. Bu anlamda Borçlar Kanunu. m. 321/2c. 1 ´İşçinin kasıt ve ihmal ve dikkatsizlikle işverene verdiği zarardan sorumlu olmasını öngörür. Söz konusu sorumlulukta aranılacak kusur derecesini sözleşmeyle genişletmenin yanısıra azaltmakta mümkündür. Kötü iş gören işçinin sorumluluğu, sözleşmeden doğan bir sorumluluk olduğu için işveren sadece işin kötü yapıldığının ve zararın miktarını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu durumda hiçbir kusurunun bulunmadığını kanıtlamak yükü işe işçiye kalacaktır.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.