Soru Cevap Portalı

  • Kira-Yeni Malik-Kira Tespiti

    İçinde kiracı bulunan g. menkulü satın alan yeni malik eski akdin kendisini bağlamadığını 1 ay içinde ihtar etmişse en erken nezaman kira tespiti davası açabilir. Lehe karar en erken hangi tarih için geçerli olur.


    • Tesbit davalarının açılması zamana bağlı değildir. Her zaman açılması mümkündür. 21. 11. 1966 gün ve E. 19K. 1O sayılı İçtihadı Birleştirme Kararıyla bu husus kesinleşmiştir. Bu nedenle kira sözleşmesinin sonu beklenmeksizin ve ihtar çekme zorunluğu olmaksızın her zaman için tespit davası açılabilecektir. Ancak davacının tespit davası açmada hukuki yararının bulunması lazımdır. Aksi halde davasının reddi gerekecektir. Uzun süreli kira sözleşmelerinde hiç olmazsa tespit davasının kira sözleşmesinin son senesinde açılması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen İçtihadı Birleştirme Kararının üç nolu bendinde aynen "Davanın yeni dönemin başlamasından çok evvel açılması halinde, inceleme sırasında yeni dönem rayiçlerinin tayin edilmesinde imkansızlıklar meydana gelirse çok erken açılmış bir dava bu sebeple reddolunur. "gerekçesi yer almıştır.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.