Soru Cevap Portalı

  • Kiracım Evi Boşaltmıyor

    Evlatlarımın İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanmaları sebebiyle, İstanbul´da bir ev satın aldım. İçindeki kiracıyı sözle uyardım ama bir türlü evi boşaltmıyor. Kanuni olarak nasıl bir yol takip etmem gerekiyor, yardımcı olur musunuz?


    • Öncelikle evlatlarınızın başarısı için sizi tebrik ederim. Sorunuza gelince 6570 sayılı kanunun m. 7/d´ sine göre bir gayrimenkulû iktisap eden şahsın gerek kendisinin gerekse eş ve çocuklarının mesken olarak kullanma ihtiyacı varsa tahliye hakkından bahsetmektedir. Ancak burada dikkat edilecek bazı incelikler ve usuller vardır. Şöyle ki : a) Evvelâ iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde kiracıyı keyfiyetten (bu satın almadan ve ihtiyaç nedeniyle tahliyeden) ihtarname ile haberdar etmek lazımdır. Ancak bu ihtarnamenin bir ay içinde kiracıya ulaşması gerekmektedir. Örneğin 01/07/2000 tarihinde gayrimenkulû satın almış olsanız keşide ettiğiniz ihtarnamenin 01/08/2000 tarihine kadar kiracıya ulaşması elzemdir. b) Kiracı bu ihtarnameye rağmen mecuru süresinde tahliye etmezse taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesi´nde tahliye davası açmanız gerekir. c) Tahliye davasını iktisap tarihinden 6 aylık süre geçtikten sonra yani 2001 den sonraki tarihte açabilirsiniz.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.