Soru Cevap Portalı

  • Kira Tespit Davası

    Mahmutpaşa’ da esnafım. Mal sahibim ile 1 Şubat 1994 tarihinde 5 yıllığına yaptığımız kira kontratosuna göre her yıl enflasyon oranında kira miktarını artırarak bu güne kadar geldik. Kontratta enflasyona göre artış olacak maddesi ek madde olarak konulmuştur. 2000 yılında mal sahibi bana kira tespit davası açtı ve 600 milyon olan kiranın 3 milyara çıkartılmasını talep etti. Kanuna göre en fazla %25 artış olur diyorlar. Ben ne yapayım? Davanın sonucu ne olur?


    • Öncelikle uzun süreli bir kiracılık ilişkiniz olduğu anlaşılmaktadır. 6570 sayılı gayri menkul kiraları hakkındaki kanunun " kira paralarının artış" ile ilgili maddesi anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiş olduğundan bu nokta Yargıtay kararları ve içtihatlarla çözümlenmeye devam edegelmiştir. Bu nokta da önemli olan husus ve göz önünde tutulacak nokta şudur: Tarafların geçerli yazılı kira mukavelesi var mı? Burada artış şartı ve oranı net olarak belirtilmiş mi? Bu varsa taraflar arasındaki özel anlaşma öncelikle uygulanacağından aranızdaki sözleşme ve hususi şart olarak enflasyon oranındaki kira artışı öncelikle uygulanacaktır. Ne var ki 16.02.2000 tarihli ve 18.02.2000´ de yürürlüğe giren 657Osayılı Kanuna Geçici madde eklenmesi Hakkındaki kanundan sonra durum değişmiştir.İlgili Kanun açıkça 2000yılında %25 artış yapılacağını öngörmektedir.Sözleşmeniz 1 Şubat 2000 başlangıç tarihli olması sebebiyle yeni kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihe rastladığından bu kanun kapsamında değerlendirilemeyecektir.Ve sözleşmeye göre enflasyon oranındaki artış esas baz alınacaktır.ANCAK 5 YIL GİBİ UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELERDE KANUN KOYUCU´ nun amacı ve yargıtay kararları ve içtihatları ile hakkaniyet kuralları çerçevesinde kiraya verilenin bulunduğu semtteki altyapı hizmetlerinin artması,yeni iş merkezleri açılması,yol geçmesi veya diğer olumlu gelişmeler ve değişmeler göz önünde bulundurularak EMSAL KİRALAR da dikkate alınarak RAYİÇ BEDEL tesbit edilir.İşte sizin eski kiracı olmanız dolayısıyla bu yeni değişikler ve gelişmeler yokken kira parası tesbit edildiğinden ve normal enflasyon artışı da taşınmazın kira parası çok düşük ve komik kalmış olabilir.Bu durumda da kira artışı ayrıca düşünülür. Hülasa bunca izahattan sonra diyebiliriz ki: a) 600 milyon TL. olan 1999 yılı kiranız, kira sözleşmenizin 1 Şubat 2000 başlangıç tarihli olması sebebiyle yeni kanun kapsamında %25 artış uygulanmayacağından birinci sualinizin cevabı olarak size sadece %25 kira artışı yapmakla yetinin diyemiyoruz. b) Uzun süreli kira mukaveleniz sözleşme nihayetinde 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun gereği otomatik olarak bir yıllığına eski sözleşmedeki hükümler geçerli olmak üzere yenilendiğinden kira artışınız sözleşmede anlaştığınız ve yazılı olduğu üzere enflasyon oranında olacaktır. c) Hatta enflasyon oranındaki artış uzun süreli sözleşmeniz olması sebebiyle, yukarıda arz etmiş olduğum sebeplerden dolayı, emsal kiralar ve hakiki rayiç bedel karşısında çok düşük kalabileceğinden, enflasyonun üzerinde ve ehlivukuf tarafından bir kira bedeli tespit ve tayin olabilir.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.