Soru Cevap Portalı

  • Kira Sözleşmesi Hakkında

    Kiracımdan kontratın bir ay sonrasına tahliye taahhüdü almıştım. İki yıldır evimde oturmaktadır. Son üç aydır da kiramı ödememektedir. Kesin olarak tahliye edebilmem için şu an hangi yolu takip etmem lazım. Zira evimin kirasına çok ihtiyacım var mağdur haldeyim.


    • Öncelik olarak 6570 sayılı Kanun´un uygulanma alanına giren kira sözleşmelerinde, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi ile tahliye istenemez. Tahliye için 6570 sy. kanundaki tahliye sebeplerinden birisinin söz konusu olması ;veya kiracının sürenin, yahut süre sona erdikten sonra 1 er yıllık dönemlerde uzayan kira sözleşmelerinde ;geçmekte olan dönemin sona ermesinden 15 gün önce, dönem sonunda tahliye edeceğini yazılı bildirmesi halinde, artık kiracıya karşı, kira ücreti veya tazminat talebi ileri sürülemez. 6570 sy. kanuna göre kiracı yazılı bildirim yapmadıkça kira sözleşmesi belirli süreli ise (1) yıllık dönem için uzatılmış sayılır. Kiralayan uzatmadığını bildiremez;ancak belirli tahliye sebepleri varsa bunlara dayanabilir. KİRACI;Kira sözleşmesi devam ederken kiralayana herhangi bir tarih için tahliye taahhüdü vermiş olabilir. 6570 sy. kanunun 7/a maddesine göre ilk kira sözleşmesinden sonra verilmiş bir tahliye taahhüdü varsa, SULH HUKUK MAHKEMESİ veya İCRA ´dan tahliye istenebilir. Yazılı tahliye taahhüdü ilk kira sözleşmesinin yapıldığı sırada kiracıdan alınmış ise o sırada kiracı zayıf durumda olduğu, bu tahliye taahhüdünü vermediği takdirde sözleşmenin ´´tehdidi´´ altında bulunduğu için, YARGITAY İÇTİHADI ile, bu gibi tahliye taahhütleri geçersiz sayılır. Taahhüt noterden verilmiş ise; imza inkar edilemez, icraya başvurarak tahliye edilir. Taahhüt noterden verilmemiş ise yine icraya başvurulabilir, ancak imza inkarında bulunulursa SULH MAHKEMESİNDEN tahliye istenmesi gerekir. Tahliye taahhüdünde belirtilen tarihten itibaren (1 ay içinde dava açılmalı) veya icraya başvurulmalıdır. KİRACI; kira paralarını ödemez ise takip edilecek iki hukuki yol vardır: 1- KİRACININ TEMERRÜDÜ´ne dayanılarak bir yıl içinde iki kez ´´temerrüd ihtarı´´ yapılmış ise kira süresinin sonunda ve 1 ay içinde SULH MAHKEMESİNDE TAHLİYE DAVASI AÇILABİLİR. Burada dikkat edilmesi gereken husus icra´ya değil mahkemeye başvurulur. Kira sözleşmesinde belirtilen kira süresi dolmamış ise ;kira süresi 1 yıldan fazla olsa dahi, sözleşme süresinin sonunun beklenmesi gerekir. Kira süresi dolmuş ve birer yıllık uzatma dönemleri başlamış ise, bu dönemler içinde iki haklı ihtar yapıldığı takdirde, (1)yıllık dönemin sonunda tahliye davası açılır. İhtarın haklı olması, ihtarın kiracının eline geçmesinden önce ödemenin yapılmamış olması gerekir. 2- Kiralayan kira parası için haciz yolu ile takip talebinde bulunduğu takdirde, isterse tanzim edilecek ödeme emrine, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar ve kanuni müddetler geçtikten sonra İCRA TETKİK MERCİİNDEN borçlunun kiralanan şeyden çıkarılmasının istenebileceği dercolunur. Uygulamada ihtarlı ödeme emri denilmektedir. Kiracı ödeme emrini tebliğ ettikten sonra 1 Ay içinde kira borcunu ödemez ise İCRA TETKİK MERCİİNDEN KİRALAYAN TAHLİYEYİ SAĞLAYABİLİR.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.