Soru Cevap Portalı

  • Çekle İlgili

    Keşideci tarafından usulüne uygun olmayan bir şekilde verilen ödemeden men talimatına istinaden Bankaca sehven yada kasten karşılıksız kaşesi basılmamış olup, dolayısıyla bankaca ihbar yükümlülüğü yerine getirilmemiştir. Bu durumda; a- Çekin arkasına "karşılıksız" kaşesi basılmamasından dolayı bankanın ne gibi sorumluluğu bulunmakta? b-Bankanın doğal olarak ihbar yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı, banka hakkında ağır para cezası bu durumda da uygulanabilir mi?


    • Banka çeki karşılıksız olduğunu bilerek ödeyebilir. Böyle bir ödeme yapmaktan bankayı engelleyen herhangi bir hüküm kanunlarımızda mevcut değildir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESI 27. 4. 1982 tarihli kararında çekin ödenmesine rağmen bu tutarın hesaptan düşülmemesi ve durumun sonradan farkına varılması halinde, bankanın faiz isteyip isteyemiyeceği sorusuna olumlu cevap vermiştir. Banka yaptığı bu ödeme dolayısıyla hamile değil keşideciye rücu edebilir, ve fazla tutar üzerinden faiz tahakkuk ettirebilir. Çekte yazılı tutarın kısmen veya tamamen ödenemiyeceğinin tespiti halinde sebep çekin üzerine yazılarak çek hamile verilir. Bu durum çekin karşılıksız olması ile diğer sebeplerden ödenemiyeceğinin belirlenmesi hallerinin arasındaki farkı gösterir. Banka ödenememe sebebini çek üzerine yazmak suretiyle durumu açıklığa kavuşturur, aksi halde tazminat gibi hukuki ve çek kanununun 15. maddesinde öngörülen cezai sonuçlara katlanır.

      İdeal Hukuk Bürosu


Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.