11 Ağustos 2015
1106 Okuma

Okur Puanı: 0.00 (0)


Anayasa Mahkemesi'nden 'pardösü' kararı

Anayasa Mahkemesi başörtülü bir kadının adliye binasına girişinde güvenlik gerekçesiyle pardösüsünün çıkarılmasının istenmesini hak ihlali

Anayasa Mahkemesi'nden 'pardösü' kararı
Anayasa Mahkemesi, başörtülü bir kadının, adliye binasına girişinde güvenlik gerekçesiyle pardösüsünün çıkarılmasının istenmesini hak ihlali saydı.

Esma Nur Özbey, 22 Ocak 2013´te Bakırköy Adliyesi giriş kapısında, elektromanyetik cihazdan geçerken görevlilerin pardösüsünü çıkarmasını talep edilmesine karşı çıktı.

Bir kadın görevli tarafından üzerinin aranabileceğini söyleyen Esma Nur Özbey ile güvenlik görevlileri arasında polemik yaşandı. Özbey, adliye binasına girişinin engellendiği ve kendisine hakaret edildiği iddiasıyla suç ilaninda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Özbey, bunun üzerine "inancı gereği giydiği pardösüsünü çıkartmaya zorlanması nedeniyle din ve inanç özgürlüğünün, hakarete uğradığı halde kuşkulu ile ilgili ceza davasının açılmaması nedeniyle haysiyet ve itibarının korunması hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine ferdi müracaatta bulundu.

Anayasa Mahkemesi de Özbey´in, Anayasanın 24. maddesinde garanti altına alınan din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya kesin 3.000 lira manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.

´Din ve vicdan özgürlüğü demokratik devletin unsurlarıdır´

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete´de yayımlanan gerekçesinde, din ve vicdan özgürlüğünün, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan demokratik devletin unsurlarından olduğu vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) de din ve vicdan özgürlüğünü, Avrupa kamu düzeninin temel unsuru demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul ettiği belirtilen gerekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kişinin dinini seçme hakkı ile din, inanç ve düşüncelerini izaha veya değiştirmeye zorlanmaması, bunlardan ötürü kınanmaması, baskı altında tutulmaması ile devletin belirli bir dini veya inancı kişilere dayatmamasını ifade eden din ve vicdan özgürlüğünün içsel meydanı, demokratik, laik bir hukuk devletinde yasa koyucunun her türlü tesirinin dışındadır. Anayasanın 15. maddesinde savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya fevkalade hallerde dahi kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini izaha zorlanamayacağı ve bunlardan ötürü suçlanamayacağı açıkça belirtilmiştir."

´Kıyafetini çıkarmaktan kaçınma ile dini inanç arasında doğrudan bağ var´

Başvurucunun, pardösü giymesinin ve güvenlik kontrolünde çıkarmayı reddetme davranışının, İslam dini itibariyle yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan bir uygulama meydana geldiğini ileri sürdüğü aktarılan gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kadınların İslam dininin bir emri olduğu inancıyla vücutlarını örtecek şekilde pardösü ve benzeri kıyafetler giymelerinin, Anayasanın 24. maddesinin olağan anlamının kapsamında değerlendirilebilecek bir konu olduğunun kabul edilmesi gerekir. Bu itibarla, dini inanç gereği giydiği kıyafete sınırlama getiren bir kamu gücü işlem veya eylemlerinin kişinin dinini açığa vurma hakkına bir müdahale teşkil ettiği kabul edilmelidir. Somut olayda başvurucu, dini inancı gereği vücudunun bir takım kısımlarını kapatması gerektiğine inanmaktadır ve güvenlik görevlileri kıyafetini çıkartmasını kasten onu ters istikamette bir uygulamaya zorlamışlardır. Dolayısıyla başvurucunun kıyafetini çıkarmaya zorlanması ve başvurucunun kıyafetini çıkarmaktan kaçınması ile onun dini inançları arasında doğrudan bir bağ vardır. Bu sebeple başvurucunun din ve vicdan özgürlüğüne müdahale edildiğini kabul etmek gerekir."


>>Karara ulaşmak için tıklayınız


Tüm Haberler
Copyright © 2015 - idealhukuk - Her hakkı saklıdır.